Medlemsaftale
Aftale mellen dig, som er medlem af MinStald.dk og Webonized AB.

For at blive medlem af MinStald.dk kræves, at du godkender nedenstående aftale. Aftalen skal først og fremmest skabe trivsel på MinStald.dk.

1. Regler, du skal følge som medlem.
Først og fremmest må man naturligvis som medlem ikke bryde den gældende lovgivning. Følgende love kan anses for at være de vigtigste. Yderligere oplysninger må du finde i den gældende lovgivning:

Loven 1960:729 om ophavsret
Brottsbalken 1962:700 uppvigling
Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
Brottsbalken 1962:700 olaga hot
Brottsbalken 1962:700 ofredande
Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott

Det er dit ansvar at følge loven. Finder vi, at en bruger ikke holder sig inden for lovens rammer, har vi ret til at slette brugerkontoen og i visse tilfælde politianmelde det skete. Straffen kan variere men er normalt bøder eller fængsel. Alt materiale på MinStald.dk tilhører Webonized AB. Alt er beskyttet af loven om copyright, og du må dermed ikke anvende materialet til andre formål. Dog er billeder som oploades af medlemmer, ikke Webonized AB' ansvar (mere information længere nede i aftalen)

Som bruger må du heller ikke...

...angive fejlagtige oplysninger i dine brugeroplysninger. Din medlemsside skal være personlig. Du må ikke udgive dig for at være en anden person, når du besøger MinStald.dk. Vi kan uden varsel slette en sådan bruger. Du må heller ikke kopiere eller bruge nogen andens brugeroplysninger eller anvende det til et andet formål.

...sprede propaganda i f.eks gæstebøger, dagbøger, mail mm.

...lægge copyrightbeskyttede, pornografiske eller virussmittede filer ind på vores server.

...forsøge at trænge ind på MinStald.dk's servere. Alle forsøg herpå politianmeldes direkte.

...bruge MinStald.dk til kommercielle formål som f.eks. at udsprede et budskab.

...misbruge alle de funktioner, som MinStald.dk tilbyder. Man skal benytte alle funktioner efter hensigten. Ved du ikke, hvordan en funktion skal bruges, er du velkommen til at kontakte os på info@minstald.dk eller gå til "Hjælp" i menuen som pålogget.

...sende såkaldte "kædebreve".

...spamme på andet vis, eks. sende ubegrænset med mails, synes om mængder af billeder eller hændelser i loggen osv.

...lægge et billede ind, som ikke forestiller dig. Inden du lægger et billede ind, beder vi dig læse vore billedregler, som findes på "Læg billede ind" som inlogget.


... have samtaler af seksuel karakter / hentydninger på Minstald.dk. Det er ikke tilladt at foretage pornografi eller sex-relaterede udsagn om Minstald.dk. Sex-relaterede udsagn og ord opfattes af sidens ordfilter, og man kan blive kontaktet af Crew/Support hvis disse ordene bliver opfanget. Vi tager disse forhåndsregler, for at verne om vores yngre målgruppe, og for at sørge for, at ingen kan blive stødt af ord der kan opleves ubehagelige.
Det er hellere ikke tilladt at bruge Minstald.dk til at søge seksuelle kontakter. Alle involverede konti i dette slettes.

... Som ældre / voksne have samtaler af seksuel karakter med mindreårige på Minstald.dk. Vi afgør, hvad der tæller som "seksuel karakter" og det kan ikke appelleres. Alle involverede konti slettes og bliver anmeldt til politiet.

... Give din adgangskode til nogen.

... Bruge specialudviklede applikationer, scripts eller bots til at besøge Minstald.dk, ændre funktionalitet eller foretage automatiske opkald til Minstald.dk servere. Alle involverede konti slettes.


Hvis du ved besøg på MinStald.dk overtræder ophavsretten, kan du pådrage dig erstatningsansvar overfor både ejeren af ophavsretten og Webonized AB for det merarbejde, der forårsages som følge af overtrædelser af ophavsretten.

Webonized AB er ikke ejer eller ansvarlig for de billeder/fotos/materialer, som medlemmer lægger ind på www.MinStald.dk.

2. Rettigheder, du giver os på Webonized AB
Vi har ret til at undersøge alt, hvad der publiceres på MinStald.dk. Alt, hvad du som bruger angiver som offentligt for andre medlemmer (gæstebogsmeddelelser, graffittiplankeværket, afstemninger, dagbøger, som ikke angives som hemmelige) må vi videredistribuere i kommercielt øjemed uden forudgående varsel. Vi har ret til at udsende MinStald.dk's nyhedsbrev til jeres e-mail-adresse en gang månedligt. Brugere, som ikke bærer sig korrekt ad, kan vi slette uden varsel.

Webonized AB & Egmont Kernen AB behandler jeres kundoplysninger med moderne informationsteknik og gemmer disse for at kunne opfylde kunderelationen og give tilbud fra egne og andres produkter.

3. Regler, som Webonized AB overholder.
Webonized AB vil aldrig videregive de oplysninger, du giver i dine brugeroplysninger. Vi offentliggør heller aldrig noget kodeord. Kun du alene har ansvaret , at din adgangskode bevares som din hemmelighed. Vi uddeler aldrig direkt mail til unge under 16 år. Webonized AB retter sig altid efter loven om personoplysninger, så din person beskyttes. For at holde MinStald.dk fri for krænkelser, personlige henvendelser eller trusler har de ansatte på Webonized AB fuld kontrol med alt, hvad er publiceres af brugerne for at kunne behandle anmeldelser. Når en bruger vinder en præmie (månedens konkurrence) med en gevinst, som overstiger 100 kroner, afsender vi en kontroloplysning til skattemyndigheden. Vinderen beskattes ved årets udgang af alle sine indtægter efter gevinstens værdi.

Hvis vi kontaktes af en person, som har et billede beskyttet af ophavsret på MinStald.dk og den pågældende person ønsker billedet fjernet, gør vi det straks.

4. Udfordringen
I udfordringen spiller man om såkaldte Staldkroner. Bemærk, at "Staldkroner" er fiktive penge, der kun kan anvendes på virtuelle tjenester på MinStald.dk. "Staldkroner" har således ingen rigtig materiel værdi.

5. Guldmedlem og Staldkroner
Du, som ringer op til vort betalingsnummer for at aktivere et såkaldt "Guldmedlemsskab" eller sender betalings-SMS, skal være fyldt 18 år eller have værges samtykke. Vi, Webonized AB, forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at afbryde tjenesten. Hvis MinStald.dk ikke fungerer tillfredsstillende eller er helt ude af drift i perioden for et guldmedlemsskab, påtager vi os ikke at tilbagebetale eventuelle penge. Ingen samtale erstattes.

6. Salg af virtuelle tjenester for rigtige penge
SOm medlem må du ikke anvende Minstald.dk som en kanal til at sælge virtuelle tjenester for rigtige penge.

7. Øvrigt
Vi, som arbejder med MinStald.dk, har som mål, at alle medlemmer følger den ovenfor anførte aftale. Hvis du ikke accepterer aftalen, kan du ikke blive medlem af MinStald.dk. Det skal endvidere tilføjes, at pådrager en bruger sig på nogen måde en skade eller bliver psykisk syg som følge af benyttelsen af MinStald.dk, tager vi helt afstand fra dette og frasiger os alt ansvar. Aftalen kan ændres uden forudgående varsel. Derfor beder vi dig om at gå ind på MinStald.dk i menuen som pålogget med jævne mellemrum og læse aftalen. Hvis nogen dele i aftalen er uklare, bedes du kontakte os på info@minstald.dk MinStald.dk er et mødested for hesteinteresserede, og vi, Webonized AB forbeholder os ret til uden forudgående varsel at fjerne enhver bruger, der på nogen måde virker ødelæggende på MinStald.dk.

Vi håber, at du vil hygge dig og at du trives på MinStald.dk!